Eerste graad B-stroom

Brugklas. Sommige leerlingen behalen hun getuigschrift niet in de lagere school door allerlei omstandigheden. Wij willen alle kansen geven aan leerlingen om na een jaar toch te kunnen starten in 1A. De nadruk ligt op wiskundig inzicht, talen en zelfstandig leren maar evenzeer op STE(a)M en ondernemerschap. Lukt het niet om naar 1A over te gaan dan zullen we vanuit schoolloopbaan begeleiding samen zoeken naar de juiste richting of school.