Kennis

Theorie moet er zijn. Onze leerkrachten geven duidelijk hun kennis weer vanuit hun eigen vakdomein waardoor de eindtermen van de Vlaamse gemeenschap behaald kunnen worden. Zij formuleren de doelen van de leerstof als vertrekpunt voor de student om zelf op onderzoek te gaan.

Black on Transparent.png

Hier is waar de student de theorie omzet in wijsheid. Door zelf op onderzoek te gaan binnen vakoverschrijdend projectwerk integreren ze de informatie en zien ze de samenhang tussen de verschillende specialisaties. Het zet hun aan tot zelfsturend leren en blijven leren, een eigenschap die in hun latere werkomgeving zeer belangrijk is. Ze werken zowel in groep als alleen en leren verantwoordelijkheid nemen voor hun rol binnen het project. De leerkrachten fungeren hier als coach om hun daarbij te ondersteunen.

Ervaring
Persoonlijke ontwikkeling

Ieder kind is anders en onderwijs dient om de unieke kwaliteiten van elk kind naar boven te halen en verder te laten ontplooien. Jezelf kennen en weten dat jouw kwaliteiten relevant zijn helpt om je thuis te voelen in een maatschappij en je dromen te realiseren. Het Atelier gaat hierin nog een stap verder door ook zelfzorg mee te nemen in het curriculum want een gezond lichaam en een gezonde geest verbeteren niet alleen je levenskwaliteit maar hebben een grote invloed op je leervermogen en gehele ontwikkeling als mens.