Werking

Om kinderen en jongeren de goesting te geven om te leren en te blijven leren zoeken wij naar leermethodes die nauw aansluiten bij hun interesses en leefwereld.

Kinderen denken niet in vakken daarom wordt er vakoverstijgend les gegeven door middel van projecten.

Onze school moet een baken zijn van vernieuwing waar leerlingen nieuwe uitdagingen kunnen aangaan en zich kunnen ontplooien tot verdraagzame doch kritische burgers. Dit aan de hand van excellent onderwijs maar ook door duurzame projecten, gericht op alle jongeren zij het elk op zijn of haar eigen niveau.

Steam

Voor ons is STE(a)M een filosofie die aan elk kind moet worden aangeboden, zowel in ASO, BSO en TSO. Waarom? Onze kinderen kunnen zich geen wereld meer inbeelden zonder technologische toepassingen. Dat begint met een computer, een smartphone, een spelconsole maar denk ook aan apps, muziektoepassingen, speelgoed. En als we breder kijken zien we toepassingen in de geneeskunde, in de autoindustrie, de zorgsector, logistiek, fietsen, warenhuizen, bouw... Elk kind dat vandaag opgroeit komt ermee in contact en dat zal alleen maar uitbreiden. Daarom richten wij geen specifieke richting STE(a)M op maar bieden we het aan alle leerlingen aan.

steam-education.webp

21e eeuwse

vaardigheden

De wereld is steeds in verandering. Technologische innovatie zorgt ervoor dat dat ook steeds sneller gebeurd. Dit wilt zeggen dat de gevraagde competenties op de arbeidsmarkt mee bewegen. Door de 21ste eeuwse vaardigheden te integreren in ons onderwijs bereiden we kinderen voor om hieraan te voldoen. Kritisch denken, creativiteit, probleemoplossend denken en dit kunnen communiceren zijn belangrijke vaardigheden voor de jobs van de toekomst. Jobs die vandaag de dag zelfs nog niet bestaan en die zij mogelijks zelf gaan moeten realiseren.

2%26e%20eeuwse%20vaardigheden_edited.web

Projectonderwijs

Projectonderwijs is een methode waarbij studenten hands-on ervaring opdoen en theorie weten te integreren. Het stimuleert zelfstudie, samenwerking, initiatief nemen, curiositeit en zelfvertrouwen. De projecten sluiten aan bij hun leefwereld waardoor studeren nuttig blijkt en een realistische stap op weg naar volwassen worden. Hierdoor wordt de kans op schoolmoeheid grotendeels geëlimineerd en juist leergierigheid gestimuleerd. De focus bij projectonderwijs ligt op de student ipv de leerkracht. Projectonderwijs is ook de methode bij uitstek om vakoverschrijdend les te geven en aan te tonen dat succes een samenkomen is van  kennis uit verschillende domeinen.

Een robot bouwen.webp

Welzijn

Fysieke, mentale en sociale gezondheid zijn erg belangrijk in onze school en worden gezien als fundamentele bouwstenen voor een succesvolle toekomst. Daarom zijn bevordering van stressbestendigheid en gezonde voeding onderdeel van onze projecten, kan je ontbijten op school, heeft de school een psycholoog in het team en wordt er sterk ingezet op samenwerking, communicatie en inclusiviteit.

teenage exerc.webp

Laptops i.p.v. handboeken

In onze innovatieve omgeving laten wij de werkschriften van de leerlingen achterwege en schakelen we over op het gebruik van laptops. Niet om de ganse dag achter het scherm te zitten maar als werk- en communicatiemiddel, om feedback te geven, om het werk op te volgen. We doen dit in een digitale omgeving die krachtig genoeg is om alle toestellen te laten werken. We zullen gebruik maken van Lenovo toestellen met 11inch scherm inclusief windows. Deze laptops zijn persoonlijk en blijven bij de student doorheen hun volledige schooltraject. Ze worden geleased aan 12,45€ per maand incl. onderhoud en zijn na 46 maanden eigendom van de leerling voor een symbolisch bedrag. Er zijn verschillende betalingsmogelijkheden. Je kan dus rekenen op een kost van ongeveer 150€ per kind, per laptop, per jaar. Het betekent natuurlijk ook dat het klassieke "boekengeld" aanzienlijk minder is.

Laptop met Fashion Sketch.webp

Vakoverschrijdend en vakintegratief lesgeven

Geen enkele job, geen enkel product, geen enkele onderneming ontstaat uit informatie afkomstig uit één bron. Daarom vinden wij het ook onlogisch om ieder vak apart te onderrichten. Onze leerkrachten co-creëren de lessen en projecten en zorgen zo voor een levensechte ervaring waardoor de student de samenhang en relevantie van elke afzonderlijke discipline begrijpt. Dit zet aan tot "diep" leren. Onze leerkrachten hebben daarom ook een schoolopdracht ipv een lesopdracht. Zij zijn steeds aanwezig op school om als een hecht team te blijven werken en innoveren. Dit betekent ook dat ze voor leerlingen bereikbaar blijven gedurende de hele week en niet enkel wanneer ze actief les geven. Dit zorgt voor een betere begeleiding en een betere relatie tussen leerkracht en student.                                                                                                                                                                                                                   

 

networking Group.webp

Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn in 2015 vastgesteld en opgemaakt door de verenigde naties. Zij dienen als leidraad voor een wereldwijde duurzame ontwikkeling en hopen gerealiseerd te zijn in 2030. 193 landen gingen akkoord met de 17 opgestelde doelen. Dit wilt zeggen dat ze niet enkel een inspiratie zijn maar ook een sterke invloed hebben op industrie, handel, agri-cultuur, ... op onze hele manier van leven en werken. Ze vatten de noodzaak voor verandering samen die nodig is voor het behoud van mens en milieu. Wij vinden het uitermate belangrijk deze doelstellingen mee te nemen in de volledige werking van de school.

Duurzame-helden8_edited.webp

Ondernemerschap

Ondernemen is doen. De handen uit de mouwen steken. Je dromen, inspiratie en bevindingen concreet vorm geven. Onze school is een onderneming die zo ontstaan is en ook de projecten waardoor we lesgeven zijn ondernemingen.

Ongeacht of je nu voor jezelf begint of binnen een bestaande onderneming komt te werken, het is belangrijk om het proces van idee tot uitvoering te kennen zodat je in staat bent de juiste plaats voor jouw unieke talenten  te vinden.

De noden van de wereld zijn zo snel aan het veranderen dat veel jobs nog gecreëerd moeten worden. Bestaande bedrijven en ondernemingen zijn volop aan het hervormen en innoveren om milieubewuster en socialer te werken. Voeg daar ook nog eens de enorme vooruitgang in technologie aan toe en je ziet dat er letterlijk een (nieuwe) wereld aan mogelijkheden opent.

Het Atelier wilt die niet enkel toegankelijk maken door de student te onderrichten en te inspireren in ondernemerschap maar ook door bedrijven en ondernemingen te betrekken in ons onderwijssysteem. Zo willen we inzetten op sprekers uit elke sector en alle lagen van een bedrijf om als gastdocent een "real-life" toevoeging op de leerstof te bieden. We kijken er ook naar uit om samen leerprojecten te ontwikkelen en de mogelijkheden i.v.m. stage plaatsen, vakantiejobs en leercontracten optimaal uit te werken en te begeleiden.

donuteconomie.webp

Cultuurbeschouwing

Het vak godsdienst bestaat niet op onze school. Wij leven in een multiculturele maatschappij waarbij het belangrijk is om elkaars achtergrond en gebruiken te kennen en te respecteren. Waarden, normen en open dialoog worden gestimuleerd terwijl we via wereldnieuws of de geschiedenis van feestdagen meer te weten komen over al de religies. Cultuurbeschouwing gaat echter nog verder dan dat. Wat betekent het om mens te zijn? Wat is de kracht van verhalen? Waar ontstonden ze? En welke invloed hebben ze op de samenleving? Wat is burgerschap? En welke verantwoordelijkheid en /of invloed heeft mijn eigen gedrag en visie op mijn omgeving en andersom.

religions-street-sign.webp

Duurzaam

De bestrijding van klimaatopwarming en het behoud van ons natuurlijk habitat is een van de grootste uitdagingen in de komende jaren. De jeugd geeft heel duidelijk aan hier zeer bezorgd over te zijn. Denk maar aan de massale opkomst van de klimaatspijbelaars en de ontelbare acties die zij ondernemen hieromtrent.  Wij willen dan ook een leeromgeving bieden waarin  ze nieuwe visies, systemen en technieken ontdekken en  kunnen ontwikkelen om samen die nieuwe samenleving te creëren waar zo naar verlangd wordt. Circulaire economie en een lage ecologische voetafdruk zijn daar onherroepelijk mee verbonden en komen in al onze projecten terug.

Houd van de Wereld.webp